Op zoek naar een prikpost? Klik hier.

Diagnovum is een stichting. Conform de statuten zijn een directie en een Raad van Toezicht ingesteld.

directie-Diagnovum.jpg

Directie

De directie draagt de verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen Diagnovum: realisatie van de doelstellingen, de strategie en de daaruit voortvloeiende resultaten.
De directie bestaat uit :

 • drs. S.E.P.A. van Amelsfoort (algemeen directeur); lees hier Sandra's blog.
 • dr. J.K. Olijhoek (medisch directeur tweede lijn), tevens internist in het TweeSteden ziekenhuis;
 • drs. K.J. van Tuijn (medisch directeur eerste lijn), tevens huisarts in Kaatsheuvel.
Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de stichting. De samenstelling van de Raad van Toezicht is:

 • drs. M.M.J. de Jong (voorzitter Raad van Bestuur Stichting Groenhuysen);
 • drs. M.A.A. van Laarhoven (gepensioneerd huisarts);
 • dr. L.M. Harms (gepensioneerd huisarts/medisch directeur)
 • drs. Y. Koppelman (directeur financiën AMC);
 • A.J.H. Smits RA (senior manager Achmea);
 • dr. A.I.M. Wydoodt (lid Raad van Bestuur Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis).
Raad van Advies - regio ETZ

De Raad van Advies van Diagnovum regio ETZ geeft gevraagd en ongevraagd advies over producten en diensten van/voor Diagnovum. De samenstelling van de Raad van Advies is:

 • drs. F. van Muilwijk (sociaal geneeskundige, voorzitter);
 • dr. A. Buiting (medisch microbioloog, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis);
 • dr. B. Westerhuis (klinisch chemicus, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis);
 • drs. H. Bodewes (radioloog, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis);
 • dr. S. Graafsma (gepensioneerd internist);
 • drs. R. van de Kerkhof (huisarts);
 • drs. M. Schrijer (verloskundige);
 • drs. Gertjan Michelbrink (huisarts);
 • drs. A.F.M. Pasmans (teammanager MZT, de Wever);
 • drs. W. Stenvers (huisarts);
 • drs. J. Stavast (patholoog, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis);
 • drs. J.E. Rodenburg (huisarts).

Een Raad van Advies voor de regio Bravis zijn we nog aan het opstarten. Bent u huisarts in de regio Bravis en heeft u interesse, dan vermemen wij dit graag.