Op zoek naar een prikpost? Klik hier.

Diagnovum is een stichting. Conform de statuten zijn een directie en een Raad van Toezicht ingesteld. Daarnaast zijn er ook regionale Raden van Advies.

 Sandra-en-Paul-200908.jpg

Directie

De directie draagt de verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen Diagnovum: realisatie van de doelstellingen, de strategie en de daaruit voortvloeiende resultaten.
De directie bestaat uit :

 • drs. S.E.P.A. van Amelsfoort (algemeen directeur); lees hier Sandra's blog.
 • dr. P.J.M. Kil (medisch directeur)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van de stichting. De samenstelling van de Raad van Toezicht is:

 • drs. Y.J.M. Koppelman (voorzitter Raad van Bestuur Oogziekenhuis); Voorzitter RvT Diagnovum
 • dr. L.M. Harms (gepensioneerd huisarts/medisch directeur);
 • A.J.H. Smits RA (senior manager Achmea);
 • drs. R.J. Slaghuis MHA (interim bestuurder);
 • R. te Poele-Akkermans MSc (sectormanager - Department of Clinical Genetics Erasmus MC).

Raad van Advies - regio ETZ

De Raad van Advies van Diagnovum regio ETZ geeft gevraagd en ongevraagd advies over producten en diensten van/voor Diagnovum. De samenstelling van de Raad van Advies is:

 • dr. A. Buiting (medisch microbioloog, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis);
 • dhr. M. Elisen (labmanager en klinisch chemicus Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis);
 • drs. F. van Tilborg (radioloog, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis);
 • dr. S. Graafsma (gepensioneerd internist);
 • drs. R. van de Kerkhof (huisarts);
 • drs. M. Schrijer (verloskundige);
 • drs. G. Michelbrink (huisarts);
 • drs. W. Stenvers (huisarts);
 • drs. J. Stavast (patholoog, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis);
 • drs. K. van Erve (manager zelfstandige teams, De Wever Thuis Mobiel Zorgteam & Hospice De Sporen)
 • drs. J.E. Rodenburg (huisarts).

 

Raad van Advies - regio Bravis

De Raad van Advies van Diagnovum regio Bravis geeft gevraagd en ongevraagd advies over producten en diensten van/voor Diagnovum. De samenstelling van de Raad van Advies is:

 • dr. B. Diederen (microbioloog, Microvida);
 • drs. R. Triepels (klinisch chemicus, Bravis Ziekenhuis);
 • drs. B. Bliek (patholoog, Bravis Ziekenhuis);
 • drs. A.H.B. Bakkerus (huisarts);
 • drs. S. Hottentot (huisarts);
 • drs. C. Buijsen (huisarts);
 • drs. J. Dingelstad (huisarts);
 • drs. J.C. Birkhoff (huisarts).

 

Raad van Advies - regio ZorgSaam

De Raad van Advies van Diagnovum regio ZorgSaam geeft gevraagd en ongevraagd advies over producten en diensten van/voor Diagnovum. De samenstelling van de Raad van Advies is:

 • drs. D.L.F. De Backer (huisarts);
 • drs. P.A.M. de Bruijckere (huisarts);
 • drs. A. de Visser (huisarts);
 • L.A. Goedegebure, MSc (manager bedrijfsbureau Pathan);
 • drs. H.J.L.M. Ulenkate (klinisch chemicus Accureon);
 • drs. R.G. Bentvelsen (arts-microbioloog Microvida).

 

Raad van Advies - regio Adrz

Een Raad van Advies voor de Adrz zijn we nog aan het opstarten. Bent u (huis)arts in de regio Adrz en heeft u interesse, dan vernemen wij dit graag.

 

Maatregelen en richtlijnen t.b.v. coronavirus

Diagnovum hanteert de RIVM-richtlijnen voor zorgprofessionals voor uw veiligheid en die van onze medewerkers. Op de kernlocaties bloedafname voor cliënten met en zonder verkoudheidsklachten, en bij bloedprikken in de thuissituatie, rusten wij, in aanvulling op de RIVM-richtlijnen, onze medewerkers uit met handschoenen en beschermkap. Bij coronapatiënten of patiënten met een sterke verdenking van besmetting met COVID-19 dragen onze medewerkers aanvullend een jasschort.