Op zoek naar een prikpost? Klik hier.

Stichting Diagnovum

Diagnovum is een stichting. Conform de statuten zijn een directie/bestuur en een Raad van Toezicht ingesteld.
Daarnaast zijn er ook regionale Raden van Advies.

 sandra-en-paul_.jpg

Directie/bestuur

De directie/Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen Diagnovum: realisatie van de doelstellingen, de strategie en de daaruit voortvloeiende resultaten.
De directie/Het bestuur bestaat uit :

 • drs. S.E.P.A. van Amelsfoort (algemeen directeur-bestuurder); lees hier Sandra's maandelijkse blog.
 • dr. P.J.M. Kil (medisch directeur)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van de stichting. De samenstelling van de Raad van Toezicht is:

 • drs. Y.J.M. Koppelman (voorzitter Raad van Bestuur Oogziekenhuis); Voorzitter RvT
 • drs. R.J. Slaghuis MHA (Sectormanager Behandeling en Expertise a.i.); Vicevoorzitter RvT
 • dr. L.M. Harms (gepensioneerd huisarts/medisch directeur);
 • drs. E.A. van Dijk, ziekenhuisapotheker VieCuri Medisch Centrum.

Raad van Advies - regio ETZ

De Raad van Advies van Diagnovum regio ETZ geeft gevraagd en ongevraagd advies over producten en diensten van/voor Diagnovum. De samenstelling van de Raad van Advies is:

 • drs. J. Stohr (arts-microbioloog, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis);
 • dhr. M. Elisen (labmanager en klinisch chemicus Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis);
 • drs. F. van Tilborg (radioloog, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis);
 • dr. S. Graafsma (gepensioneerd internist);
 • drs. R. van de Kerkhof (huisarts);
 • drs. M. Schrijer (verloskundige);
 • drs. G. Michelbrink (huisarts);
 • drs. W. Stenvers (huisarts);
 • drs. J. Stavast (patholoog, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis);
 • drs. J.E. Rodenburg (huisarts).

 

Raad van Advies - regio Bravis

De Raad van Advies van Diagnovum regio Bravis geeft gevraagd en ongevraagd advies over producten en diensten van/voor Diagnovum. De samenstelling van de Raad van Advies is:

 • dr. B. Diederen (microbioloog, Microvida);
 • drs. R. Triepels (klinisch chemicus, Bravis Ziekenhuis);
 • drs. B. Bliek (patholoog, Bravis Ziekenhuis);
 • drs. A.H.B. Bakkerus (huisarts);
 • drs. S. Hottentot (huisarts);
 • drs. C. Buijsen (huisarts);
 • drs. J.C. Birkhoff (huisarts).

 

Raad van Advies - regio ZorgSaam

De Raad van Advies van Diagnovum regio ZorgSaam geeft gevraagd en ongevraagd advies over producten en diensten van/voor Diagnovum. De samenstelling van de Raad van Advies is:

 • drs. D.L.F. De Backer (huisarts);
 • drs. P.A.M. de Bruijckere (huisarts);
 • drs. A. de Visser (huisarts);
 • L.A. Goedegebure, MSc (manager bedrijfsbureau Pathan);
 • dr. H.J.L.M. Ulenkate (klinisch chemicus Accureon);
 • drs. R.G. Bentvelsen (arts-microbioloog Microvida).

 

Raad van Advies - regio Adrz

De Raad van Advies van Diagnovum regio Adrz geeft gevraagd en ongevraagd advies over producten en diensten van/voor Diagnovum. De samenstelling van de Raad van Advies is:

 • Drs. A.E. Loot (laboratoriumspecialist klinische chemie Adrz);
 • Drs. B.B. Wintermans (arts-microbioloog Adrz);
 • Drs. L.M. de Bruijckere (klinisch patholoog Pathan);
 • Drs. S. van Hoek (huisarts);
 • Drs. M. Hamelink (huisarts);
 • Drs. A. van Slobbe (huisarts).

 

Maatregelen en richtlijnen t.b.v. coronavirus

Diagnovum hanteert de RIVM-richtlijnen voor zorgprofessionals voor uw veiligheid en die van onze medewerkers. Op de kernlocaties bloedafname voor cliënten met en zonder verkoudheidsklachten, en bij bloedprikken in de thuissituatie, rusten wij, in aanvulling op de RIVM-richtlijnen, onze medewerkers uit met handschoenen en beschermkap. Bij coronapatiënten of patiënten met een sterke verdenking van besmetting met COVID-19 dragen onze medewerkers aanvullend een jasschort.