Op zoek naar een prikpost? Klik hier.

Doelstellingen

Diagnovum is gestart op 1 mei 2013. De volgende doelstellingen staan beschreven in de statuten:

  • de huisarts maximaal ondersteunen door het bieden van een breed pakket aan diensten met een hoge kwaliteit;
  • platform creëren voor visieontwikkeling en uiteindelijke inrichting van de regionale ketenzorg tussen eerste en tweede lijn in de regio;
  • doelmatig gebruikmaken van de diagnostische voorzieningen in de ziekenhuizen en het handhaven van het kwalitatief goede aanbod van deze diagnostiek;
  • de transmurale zorgketen in de regio intact houden, wat de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor onze patiënt ten goede komt.

 

Lees meer over hoe wij deze doelstellingen willen behalen in onze missie en visie.

042_21006_DIA-Pijlers_RGB_006_Alle-pijlers.jpg

Maatregelen en richtlijnen t.b.v. coronavirus

Diagnovum hanteert de RIVM-richtlijnen voor zorgprofessionals voor uw veiligheid en die van onze medewerkers. Op de kernlocaties bloedafname voor cliënten met en zonder verkoudheidsklachten, en bij bloedprikken in de thuissituatie, rusten wij, in aanvulling op de RIVM-richtlijnen, onze medewerkers uit met handschoenen en beschermkap. Bij coronapatiënten of patiënten met een sterke verdenking van besmetting met COVID-19 dragen onze medewerkers aanvullend een jasschort.