Op zoek naar een prikpost? Klik hier.

Diagnovum is gestart op 1 mei 2013. De volgende doelstellingen staan beschreven in de statuten:

  • de huisarts maximaal ondersteunen door het bieden van een breed pakket aan diensten met een hoge kwaliteit;
  • platform creëren voor visieontwikkeling en uiteindelijke inrichting van de regionale ketenzorg tussen eerste en tweede lijn in de regio;
  • doelmatig gebruikmaken van de diagnostische voorzieningen in de ziekenhuizen en het handhaven van het kwalitatief goede aanbod van deze diagnostiek;
  • de transmurale zorgketen in de regio intact houden, wat de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor onze patiënt ten goede komt.

DB-infographic-organisatie-1-2020.jpg