Op zoek naar een prikpost? Klik hier.

Missie en visie
Missie

Diagnovum brengt de poortwachtersfunctie van de huisartsen en de specialistische kennis van binnen een ziekenhuis bij elkaar. Samen zorgen we voor de beste diagnostische zorg in de buurt. In de regio Midden-Brabant doen we dit samen met het Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis (ETZ). In de regio West-Brabant doen we dit samen met het Bravis ziekenhuis en in de regio Zeeland doen we dit met ZorgSaam ziekenhuis en het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (Adrz).

Diagnovum faciliteert de huisarts en andere aanvragers van eerste lijns diagnostiek en slaat een brug tussen de eerste en tweede lijn. Diagnovum staat voor doelmatige, zuinige, specialistische en de beste diagnostische zorg voor iedereen, in de buurt. Diagnovum ontzorgt, faciliteert, denkt mee, deelt kennis en stroomlijnt informatie zodat de focus van de aanvrager op de patiënt blijft.

Doordat huisartsen, specialisten en Diagnovum gebruikmaken van dezelfde informatiesystemen, gaat er geen informatie verloren en voorkomen we dubbeldiagnostiek.

Diagnovum verzorgt de integrale diagnostiek in de regio en versterkt de lokale zorgketen.

Visie

Een sterk veranderende maatschappij, vraagt om innovatieve zorgverleners. Ook in de eerstelijnszorg zijn de veranderingen de komende jaren groot. Daarnaast worden de patiënten - heel begrijpelijk - steeds meer kritische consumenten, wat vraagt om een klantgerichte aanpak.

Diagnovum speelt hierop in door:

  • een vertrouwd gezicht te zijn voor de patiënt, met gekwalificeerde medewerkers;
  • continu te investeren in kennis en technische ondersteuning;
  • maatwerk in diagnostiek te bieden op korte afstand van de patiënt;
  • gebruik te maken van nabije zorgverleners;
  • bruggen te slaan tussen eerstelijns en tweedelijnszorg.
Innovatief en klantgericht

Diagnovum investeert in scholing en opleiding van haar medewerkers en in technische ondersteuning om vernieuwend en klantgericht te zijn. Als vanzelfsprekend maakt Diagnovum hierbij zoveel mogelijk gebruik van de kennis en mogelijkheden van de samenwerkende ziekenhuizen en artsen. 

 

DB-infographic-meerwaarde-2020.jpg

Maatregelen en richtlijnen t.b.v. coronavirus

Diagnovum hanteert de RIVM-richtlijnen voor zorgprofessionals voor uw veiligheid en die van onze medewerkers. Op de kernlocaties bloedafname voor cliënten met en zonder verkoudheidsklachten, en bij bloedprikken in de thuissituatie, rusten wij, in aanvulling op de RIVM-richtlijnen, onze medewerkers uit met handschoenen en beschermkap. Bij coronapatiënten of patiënten met een sterke verdenking van besmetting met COVID-19 dragen onze medewerkers aanvullend een jasschort.