Op zoek naar een prikpost? Klik hier.

Missie en visie


Missie

Diagnovum brengt de poortwachtersfunctie van de huisartsen en de specialistische kennis van binnen een ziekenhuis bij elkaar. Samen zorgen we voor de beste diagnostische zorg in de buurt. In de regio Midden-Brabant doen we dit samen met het Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis (ETZ). In de regio West-Brabant doen we dit samen met het Bravis ziekenhuis en in de regio Zeeland doen we dit met ZorgSaam ziekenhuis en het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (Adrz).

Diagnovum faciliteert de huisarts en andere aanvragers van eerste lijns diagnostiek en slaat een brug tussen de eerste en tweede lijn. Diagnovum staat voor doelmatige, zuinige, specialistische en de beste diagnostische zorg voor iedereen, in de buurt. Diagnovum ontzorgt, faciliteert, denkt mee, deelt kennis en stroomlijnt informatie zodat de focus van de aanvrager op de patiënt blijft.

Doordat huisartsen, specialisten en Diagnovum gebruikmaken van dezelfde informatiesystemen, gaat er geen informatie verloren en voorkomen we dubbeldiagnostiek.

Diagnovum verzorgt de integrale diagnostiek in de regio en versterkt de lokale zorgketen.

Bekijk ons informatieblad

Visie

Een sterk veranderende maatschappij, vraagt om innovatieve zorgverleners. Ook in de eerstelijnszorg zijn de veranderingen de komende jaren groot. Daarnaast worden de patiënten - heel begrijpelijk - steeds meer kritische consumenten, wat vraagt om een klantgerichte aanpak.

Vanuit onze kernwaarden ‘Aandacht, Kwaliteit en Vertrouwen’, werken we elke dag hard om onze dienstverlening op het gebied van integrale digitale diagnostiek zorg te verbeteren. Aan al het bovenstaande liggen vijf strategische pijlers ten grondslag:

Betrouwbare diagnostiek in de buurt: 
U kent ons al van de bloedafname of prikposten in de buurt of thuisprikken, maar doen ook in samenwerking met huisartsen, specialisten en ziekenhuisorganisatie functie- en beeldvormende onderzoeken ‘in de buurt’ organiseren waar dat aanvullend is op het aanbod binnen het ziekenhuis. 
 
Zinnige en zuinige zorg: 
Wij zien diagnostiek als onderdeel van een zorgpad/-keten. Dit vanuit de invalshoek ‘patiënt centraal’. Een effectieve en efficiënte organisatie, waarin innovaties zoals digitalisering worden doorgevoerd, draagt tevens bij aan zuinige zorg. De regionale insteek met centrale regie werkt hier ondersteunend aan. 
 
Ontzorgen: 
We ontzorgen huisartsen met een breed pakket aan ondersteunende diensten (denk aan onder andere DTO’s, nascholingen, informatieavonden, het verder digitaliseren van processen; ook binnen de huisartsenpraktijk) en het leveren van nieuwe producten en diensten (denk aan onder andere onze stikstofservice, oproepsysteem Cadans en inzet van onze medewerkers voor vaccineren).  
In bredere zin dus het ontzorgen van u als zorgverlener in uw praktijkvoering (al dan niet projectmatig), bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsmarkt en reflecterend testen. 
 
Preventie van zorg: 
Door verdere analyse van data kunnen we trends inzien welke een voorspellende waarde geven en waardoor het mogelijk is bij te dragen aan preventie van zorg door tijdig in het gezondheidsproces bij te sturen vanuit de cliënt zelf. 
 
Versterken van eigenaarschap in een dynamische omgeving (gericht op medewerkers): 
We bieden een prettige werkomgeving waarin de drie elementen van kwaliteit (professioneel, relationeel en functioneel) centraal staan. Dit draagt bij aan het versterken van eigenaarschap. Met vertrouwen zorg leveren aan patiënten geeft een goed gevoel. Daarnaast werken we samen aan duurzame inzetbaarheid. 

Innovatief en klantgericht

Diagnovum investeert in scholing en opleiding van haar medewerkers en in technische ondersteuning om vernieuwend en klantgericht te zijn. Als vanzelfsprekend maakt Diagnovum hierbij zoveel mogelijk gebruik van de kennis en mogelijkheden van de samenwerkende ziekenhuizen en artsen. 

 

Duurzaamheid

In het duurzaamheidsvraagstuk moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Diagnovum pakt daar graag ook haar rol in, om zo bij te dragen aan een betere toekomst voor onze organisatie en de planeet. Diagnovum streeft er naar een gezonde en vitale organisatie te zijn die duurzaamheid hoog in het vaandel staan heeft. Daarom gaan we aan de slag met een integrale aanpak voor duurzaamheid. Daarin wordt onder andere gewerkt aan: duurzaam inzetbaar houden van de medewerkers én verduurzaming van de keten (people), verlagen CO2-uitstoot en klimaatmaatregelen (planet) en het verduurzamen van de bedrijfsvoering (profit).
Lees hier meer over onze duurzaamheidsdoelstellingen.

 

042_21020_DIA-Informatieblad-missie-visie_VOOR_006.jpg