Instelling

Diagnovum verzorgt in samenwerking met de laboratoria vanuit ziekenhuizen (regio Tilburg/Waalwijk betreft dit ETZ, regio Roosendaal/Bergen op Zoom betreft dit Bravis, regio Zeeuws-Vlaanderen betreft dit ZorgSaam ziekenhuis, regio Zeeland betreft dit Adrz) laboratorium- en overige onderzoeken voor instellingen, waaronder GGZ-instellingen, penitiaire inrichtingen, TBS-klinieken, asielzoekerscentra, revalidatiecentra, verpleeg- en verzorgingshuizen en zorginstellingen voor mensen met een beperking.

Wij ondersteunen u graag op de volgende gebieden:

  • Diagnostiek: bloedafname, urine-onderzoek, laboratoriumonderzoek, functieonderzoek, Hepatitis B vaccinatie/titerbepaling, geneesmiddelspiegelbepaling, etc. Diagnovum kan bloedafnames in een instelling doen, maar ook patiënten oproepen om naar een prikpost te komen.
  • Ondersteuning bij toelichting op uitslagen door specialisten: klinisch chemicus, microbioloog, radioloog en/of gynaecoloog.
Contact

Wilt u de mogelijkheden voor een samenwerking met ons bespreken? Neem dan contact met ons op.