Op zoek naar een prikpost? Klik hier.

Voor zorgverleners

Diagnovum organiseert diagnostiek zo dicht mogelijk bij uw patiënten in de buurt. Wij hebben een wijkgerichte benadering. Dit houdt in dat wij diagnostiek verzorgen in of om de huisartsenpraktijk, verloskundigepraktijk of voor een instelling.
Tevens verzorgen we de bloedafname voor specialisten uit het ziekenhuis en voor de trombosedienst (zie samenwerking).

We werken hiervoor samen met de ziekenhuizen in uw regio (op dit moment kent Diagnovum een samenwerking met het Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis, het Bravis ziekenhuis, het ZorgSaam ziekenhuis en het Admiraal de Ruyter ziekenhuis).
De laboratoria van de ziekenhuizen (het adres van de aanvrager van diagnostiek bepaalt waar het bloed/materiaal naar toe gaat, dit is regio gebonden) verzorgen voor Diagnovum de bepalingen van diverse monsters.
De informatievoorziening tussen eerste- en tweedelijn verloopt hierdoor optimaal. Dit voorkomt dubbeldiagnostiek én maakt dat u en de patiënt kunnen vertrouwen op de uitslag.

Nascholingsagenda

Diagnovum organiseert regelmatig nascholingen voor zorgverleners.
U kunt die agenda op onze website vinden en u krijgt hier ook bericht over in onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief voor zorgverleners

Diagnovum stuurt regelmatig nieuwsbrieven over belangrijk nieuws, opening van prikposten en andere zaken.
Wilt u deze ook ontvangen? Stuur dan een mail naar communicatie@diagnovum.nl en dan wordt u toegevoegd aan de verzendlijst.

 

Inloggen

Zorgverleners kunnen inloggen om toegang te krijgen tot de:

  • Aanvraagformulieren, materialen, patiëntenvoorlichting en werkinstructies;
  • Adresgegevens van de specialisten van de ziekenhuizen, huisartsen in de regio en andere relevante (zorg)instellingen;

Wist u dat wij dubbeldiagnostiek voorkomen? Omdat wij samenwerken met het ziekenhuis en de gegevens delen, hoeft de patiënt zich maar één keer te laten prikken of onderzoeken. 

U kunt hier inloggen.