Op zoek naar een prikpost? Klik hier.

WEB-Diagnovum-20210630-63.jpg

Veelgestelde vragen

Wellicht leven er bij u vragen die we eenvoudig kunnen beantwoorden. Kijk bij de veelgestelde vragen op deze pagina of wij het antwoord op uw vraag al hebben gevonden.

 

Waarom vragen julllie om legitimatie voorafgaand aan de bloedafname?

Diagnovum is wettelijk verplicht volgens de ‘Wet gebruik Burgerservicenummer in de Zorg’ de identiteit van een cliënt vast te stellen. Dit doen we door naar uw identificatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) te vragen.

Het BSN in de zorg wordt gebruikt om:

  • persoonsverwisseling te voorkomen
  • betere bescherming te bieden tegen identiteitsfraude;
  • eenvoudiger te declareren bij de zorgverzekering;
  • fouten te voorkomen bij de uitwisseling van financiële en medische gegevens.

Om met zekerheid de uitslagen te kunnen koppelen aan uw identiteit is het essentieel om bij ieder bezoek uw ID te verifiëren.
Als u regelmatig de prikpost bezoekt dan bent u een graag geziene bekende voor ons. Echter ook in die situaties zijn we verplicht om de identiteit steeds opnieuw te controleren.

Wij vragen u hiervoor begrip en danken u voor uw medewerking.

Hoe maak ik een afspraak voor een prik aan huis?

Thuis laten prikken kan alleen op aanvraag van uw huisarts of een andere zorgverlener. Als uw huisarts de thuisprik digitaal bij ons heeft aangevraagd, bellen wij u voor het maken van de afspraak. Is dat niet het geval, dan kunt u contact opnemen met het klantcontact centrum Diagnovum. 

Kan ik mijn afspraak verzetten?

Als u een afspraak heeft gemaakt die u wilt verzetten, kunt u contact opnemen met het klantcontact centrum Diagnovum.

Hoe en wanneer krijg ik de uitslag van het onderzoek?

Meestal is de uitslag van het bloedonderzoek of ander afgenomen materiaal aan het einde van de dag bekend (bijvoorbeeld als u 's ochtends heeft geprikt). Houd er rekening mee dat sommige uitslagen echter wél een week in beslag kunnen nemen.

De uitslag wordt digitaal naar uw arts of verloskundige gestuurd. Hij/zij bespreekt met u de uitslag telefonisch of tijdens een afspraak op een met u afgesproken tijdstip. U maakt deze afspraak zelf.

Wat gebeurt er met mijn materiaal dat overblijft na een onderzoek?

Nadat het aangevraagde onderzoek is uitgevoerd in het laboratorium, is soms nog materiaal over. Het overgebleven materiaal wordt vernietigd. In een enkel geval gebruiken we restanten als testmateriaal, bijvoorbeeld om een onderzoeksmethode te verbeteren. Dat gebeurt geanonimiseerd. Dat betekent dat niet te herleiden is van wie het materiaal afkomstig is. Hiertegen kunt u bezwaar maken bij onze medewerker bloedafname.

Ik wil mijn bloed graag op een andere locatie laten afnemen dan op de uitnodigingsbrief staat. Kan dat?

Ja, dat kan. U kunt uw bloed op elke andere locatie van Diagnovum laten afnemen. U hoeft dit vooraf niet bij Diagnovum aan te geven. Bekijk al onze locaties en openingstijden.  

Wat zijn de openingstijden van de prikposten?

Dit hangt af van de locatie. De gegevens van de locaties bij u in de buurt vindt u in het locatieoverzicht.

Waarom ontvang ik een factuur van Diagnovum?

Wij sturen u een factuur als u niet verzekerd bent, of als het onderzoek niet onder de basisverzekering valt. In dat geval kunnen wij de factuur niet indienen bij uw zorgverzekeraar. Daarom ontvangt u per post een factuur, nadat het onderzoek is uitgevoerd. De factuur kunt u vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van (de inhoud van) uw aanvullende verzekering zal uw zorgverzekeraar de factuur aan u vergoeden.

Wie kan ik bellen als een bloedafnamemedewerker laat is voor mijn thuisprik?

Als de medewerker na 12.00 uur nog niet bij u is langsgekomen, kunt u telefonisch contact opnemen met het Klantcontact Centrum van Diagnovum .

Wat heb ik nodig om bloed te laten prikken?

U neemt uw gegevens mee:

  • Het aanvraagformulier verstrekt door uw zorgverlener;
  • Geldig legitimatiebewijs (identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs);
  • Verzekeringsgegevens (naam en klantnummer van uw ziektekostenverzekeraar, deze vindt u op uw verzekeringspas).
Moet ik nuchter zijn om bloed te laten prikken?

Voor sommige onderzoeken is het noodzakelijk dat u nuchter geprikt wordt. Als u nuchter moet zijn voor het bloedonderzoek, dan staat dit vermeld op uw aanvraagformulier.

Nuchter zijn betekent dat u de avond vóór het bloedonderzoek na 24.00 uur niets meer mag eten of drinken. Alleen water en gewone thee, niet gezoet van smaak en zonder suiker en melk is toegestaan. Medicijnen mag u innemen met water.

Houd u zich strikt aan de instructies van uw arts. Als u hiervan afwijkt, kan dit de uitslag van het onderzoek en dus uw vervolgbehandeling nadelig beïnvloeden.

Mag ik mijn medicijnen innemen voor het bloedonderzoek?

Bij sommige bloedonderzoeken mag u van tevoren de medicijnen niet innemen en/of er moet minimaal 12 uur tussen de inname van de medicijnen en het bloedprikken in zitten. Dit staat vermeld op het aanvraagformulier.

Kan ik zelf uitslagen bij het laboratorium opvragen?

Het is niet mogelijk om zelf uitslagen bij het laboratorium op te vragen. Dit heeft als reden dat uw arts bekend is met uw persoonlijk dossier en eventueel andere lopende onderzoeken. Alleen uw arts kan conclusies trekken voor de diagnose of behandeling.

Hoe kom ik aan een urinepotje?

Heeft u geen potje meegekregen van de aanvrager? Dan kunt u deze gedurende onze openingstijden op de prikpost gratis afhalen. De potjes zijn ook gratis af te halen bij uw huisarts of bij de apotheek te koop.

Vanaf welke tijd kan ik de bloedafnamemedewerker verwachten voor mijn thuisprik?

Vanaf 7.30 uur kan de bloedafnamemedewerker bij u zijn voor bloedafname.

Kan ik bij Diagnovum ook bloed af laten nemen met een digitaal formulier?

Ja, alleen met een formulier van Diagnovum, het samenwerkende ziekenhuis of Trombosedient.

Kan ik bij Diagnovum ook bloed af laten nemen met een ander (digitaal) formulier dan van Diagnovum?

Nee, tenzij op uw verzoek wat betreft de papieren formulieren. Wel zal uw bloed dan worden onderzocht in het laboratorium van uw regionale ziekenhuis. Een bloedafnameformulier wordt verstrekt door uw huisarts. U kunt tijdens uw consult ook specifiek om een bloedafnameformulier van Diagnovum vragen.

Wat zijn de voordelen van een bloedafname bij Diagnovum?

Diagnovum werkt samen met het laboratorium van het ziekenhuis in uw regio. Het afgenomen materiaal wordt meestal dezelfde dag geanalyseerd in het laboratorium van ZorgSaam, het laboratorium van Bravis, het laboratorium van Adrz of in het laboratorium van het ETZ.


Omdat het laboratorium van het ziekenhuis de materialen analyseert is de uitslag niet alleen gelijk zichtbaar voor uw huisarts, maar ook voor u zelf in het patiëntenportaal (MijnETZ, MijnBravis, Patiëntenportaal ZorgSaam, MijnAdrz) en de specialisten van uw ziekenhuis. Daardoor zijn zowel u, uw huisarts én het ziekenhuis op de hoogte en hoeft u bij een opname in het ziekenhuis niet nogmaals getest te worden. Zo voorkomen we dubbeldiagnostiek!

Verder heeft Diagnovum met alle fondsgroepen/zorgverzekeraars contracten voor het verlenen van diagnostische zorg. Voor VGZ is Diagnovum tevens regievoerder voor de regio's West en Midden-Brabant en Zeeland. Dit wil zeggen dat Diagnovum de enige diagnostiek aanbieder is in deze regio waar VGZ een contract/samenwerking mee heeft. Dit vanwege het feit dat Diagovum voldoet aan de 3 elementen vanuit het beleid van VGZ; aandacht voor kwaliteit en prijs en het kunnen aanbieden van integrale diagnostiek (waardoor bijvoorbeeld dubbel diagnostiek wordt voorkomen). 

Doet Diagnovum aan het sponsoren van of doneren aan activiteiten en/of evenementen?

Onder bepaalde voorwaarden sponsort of doneert Diagnovum aan activiteiten en/of evenementen. Bekijk dit document voor de voorwaarden én het aanvraagformulier.
Het ingevulde formulier kun je mailen naar secretariaat@diagnovum.nl

 


 

 

042_21007_DIA-Iconenreeks-Betrouwbare-Diagnostiek-in-de-buurt.png
Bloedafname?
Bij u in de buurt!

Vind uw dichtsbijzijnde prikpost en
de actuele openingstijden.

Bekijk alle prikposten

Veelgestelde vragen

Wellicht leven er bij u vragen die we eenvoudig kunnen beantwoorden. Kijk bij de veelgestelde vragen of wij het antwoord op uw vraag al hebben gevonden.

Lees meer

Contact opnemen

Staat uw antwoord niet tussen de veelgestelde vragen of heeft u behoefte aan specifieke informatie? Neem dan contact met ons op.

Lees meer

Folders

Wij hebben folders gericht op Diagnovum samen met ETZ (indien u in de regio Tilburg/Waalwijk woont), op Diagnovum samen met het Bravis ziekenhuis (indien u in de regio Bergen op Zoom/Roosendaal woont), op Diagnovum samen met ZorgSaam ziekenhuis (indien u in Zeeuws-Vlaanderen woont) en op Diagnovum samen met Adrz (indien u in Zeeland woont).
Wilt u één of meerdere exemplaren ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk folders

Tarieven

De meeste onderzoeken van Diagnovum worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Deze vallen namelijk onder uw basisverzekering. Houd wel rekening met uw eigen risico. Als u vragen hierover heeft, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Lees meer