Op zoek naar een prikpost? Klik hier.

Adrz en Diagnovum partners in eerstelijnsdiagnostiek bloedafname

04-02-2020 Patiënt, Zorgverlener
Adrz en Diagnovum partners in eerstelijnsdiagnostiek bloedafname
Toekomstbestendig

Adrz wil graag groeien op het gebied van eerstelijns labdiagnostiek. Deze groei zorgt ervoor dat we ons laboratorium in het ziekenhuis in Goes nog beter kunnen benutten en de toekomst van het laboratorium kunnen waarborgen. Daarnaast willen we op zoveel mogelijk vlakken en waar het kan samenwerken met eerstelijnsverwijzers in de regio. Adrz heeft voor Diagnovum gekozen als partner in de eerstelijns labdiagnostiek vanwege de focus op eerstelijns verwijzers.

Eén keer prikken

Het grootste voordeel voor de patiënt is dat met één keer prikken de uitslagen beschikbaar zijn voor huisarts én ziekenhuis. Mits de patiënt toestemming heeft gegeven voor het uitwisselen van zijn of haar gegevens en de patiënt kiest voor een priklocatie van Adrz. Een ander belangrijk voordeel voor zowel patiënt als huisarts is dat de uitslagen digitaal beschikbaar zijn, in het informatiesysteem van de huisarts en de mijnomgeving, MijnAdrz, van het ziekenhuis. Hierdoor zijn uitslagen snel beschikbaar en is de kans op fouten het kleinst.
Diagnovum brengt de nodige kennis om deze groei en samenwerking tot stand te kunnen brengen. Bovendien kunnen medewerkers en patiënten meeliften op de laatste technologieën waarin Diagnovum investeert. 

Sandra van Amelsfoort, algemeen directeur Diagnovum: "Adrz samen met Diagnovum biedt vanaf juni 2020 betrouwbare diagnostiek in de buurt.”
 
Betrouwbare partner

Claudia Brandenburg, voorzitter van de raad van bestuur van Adrz: “Adrz was al langere tijd op zoek naar een partner om onze externe laboratorium diagnostiek, het afnemen van bloed buiten het ziekenhuis, vorm te geven. Diagnovum verleent dit soort diensten al op verschillende plaatsen in Brabant en is dus goed bekend met de wensen en behoeften van huisartsen, patiënten en ziekenhuizen. We hebben daarom ook alle vertrouwen in een goede samenwerking met Diagnovum.”

Sandra van Amelsfoort, algemeen directeur Diagnovum: “De afgelopen jaren is gebleken dat onze manier van werken, in samenwerking met de ziekenhuizen - ETZ, Bravis, vanaf april ZorgSaam en vanaf juni dus Adrz - grote voordelen biedt en toekomstbestendig is. Met onze focus op de eerstelijn en service voor de verwijzers (m.n. huisartsen) en patiënten, kunnen we heel goed inspelen op wensen en behoeften. Bijvoorbeeld met het integrale patiëntendossier. Het is mooi dat Adrz deze visie heeft omarmd. En dat zorgverzekeraar VGZ ons heeft aangewezen als voorkeursleverancier vanwege de integrale diagnostiek. Adrz samen met Diagnovum biedt vanaf juni 2020 betrouwbare diagnostiek in de buurt.”

Zeeuwse ziekenhuizen kiezen voor Diagnovum

Ziekenhuis ZorgSaam heeft ook een samenwerkingsovereenkomst met Diagnovum ondertekend. Vanaf april werken ZorgSaam en Diagnovum samen. De Zeeuwse ziekenhuizen kiezen dus voor dezelfde partner om de eerstelijnslaboratoriumdiagnostiek te verzorgen.