Op zoek naar een prikpost? Klik hier.

DB en ZorgSaam ziekenhuis tekenen samenwerkingscontract

05-12-2019
DB en ZorgSaam ziekenhuis tekenen samenwerkingscontract

ZorgSaam verzorgt al sinds jaar en dag laboratoriumdiagnostiek in Zeeuws-Vlaanderen. Momenteel is de dienstverlening rondom laboratoriumdiagnostiek in beweging en ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Om de service naar patiënten op het gewenste niveau te houden, heeft ZorgSaam besloten samen te gaan werken met DB.

Vanaf april 2020 gaat DB de bloedafnames verzorgen op de prikposten in de wijk en in de thuissituaties. De werkwijze in de Ziekenhuislocaties van ZorgSaam blijft ongewijzigd.

“Betrouwbare diagnostiek in de buurt”

Voor goede zorg in Zeeuws-Vlaanderen, zowel overdag als in de avond-, nacht- en weekenduren, is het behoud van een laboratorium in de regio van essentieel belang. Hoewel er meerdere aanbieders zijn die bloefafnames verzorgen, is DB de enige organisatie die gebruik maakt van het bestaande ZorgSaam Ziekenhuis laboratorium. Hiermee kunnen DB en ZorgSaam in Zeeuws-Vlaanderen 24/7 diagnostiek blijven verzorgen. En dat is ook voor patiënten een groot voordeel. De gegevens van het ziekenhuis laboratorium zijn namelijk, na toestemming van de patiënt, ook inzichtelijk voor specialisten van ZorgSaam. Hierdoor hoeven patiënten niet onnodig bloed te laten prikken.

Medewerkers van ZorgSaam die werkzaam zijn op de betreffende bloedprikposten worden gedetacheerd bij DB en/of blijven werkzaam binnen het ziekenhuis van ZorgSaam.

Zeeuwse ziekenhuizen kiezen voor DB

Ziekenhuis Adrz heeft ook de intentie om met DB samen te gaan werken. De Zeeuwse ziekenhuizen kiezen dus voor dezelfde partner om de laboratoriumdiagnostiek te verzorgen.