Op zoek naar een prikpost? Klik hier.

Diagnovum en ZorgDomein zetten strategische samenwerking langjarig voort

10-06-2024 Patiënt, Zorgverlener
Diagnovum en ZorgDomein zetten strategische samenwerking langjarig voort

 

Digitalisering is onmisbaar binnen de diagnostische zorgketen: het vergemakkelijkt en versnelt de zorgverlening, voorkomt fouten en ondersteunt innovatie. Diagnovum streeft naar een volledig digitaal proces van aanvraag tot en met uitslag. Voor Diagnovum en ZorgDomein een goede reden om de reeds bestaande samenwerking langdurig voort te zetten. Een samenwerking waarin de twee partijen gezamenlijk streven naar een verdere digitalisering van het aanvraagproces in de regio en waarin zo de kosten voor de komende jaren beheersbaar blijven. 

 

Op dit moment wordt bijna 90% van alle diagnostiekaanvragen door huisartsen reeds digitaal gedaan via het platform van ZorgDomein. Diagnovum streeft er naar om het percentage digitaal aanvragen naar 100% te krijgen. “Innovatie en digitalisering zijn voor ons als Diagnovum belangrijk om betrouwbare diagnostiek in de buurt te kunnen blijven leveren. Hiermee borgen we een efficiënt en veilig diagnostisch proces, waarin de client centraal staat en de huisarts goed wordt ondersteund”, aldus Michiel Baldal, directeur-bestuurder bij Diagnovum.

 

Paul Simoons, algemeen directeur ZorgDomein: “Sinds 2017 toont Diagnovum haar aanbod op het platform. Al die jaren werken Diagnovum en ZorgDomein goed samen. Voor ZorgDomein is een dergelijke strategische samenwerking zeer waardevol. In de samenwerking brengt Diagnovum waardevolle feedback ter verbetering van het product, wat helpt bij de verdere doorontwikkeling van het platform. Daarnaast zal Diagnovum nieuwe functionaliteiten testen en/of piloten. Goed dat we elkaar zo voor de komende jaren blijven vinden in digitalisering van het gehele proces van diagnostiekaanvragen en -afhandeling.”

 

ZD-samenwerking-foto.jpg