Op zoek naar een prikpost? Klik hier.

WEB-Diagnovum-20210630-63.jpg

Veelgestelde vragen

Wellicht leven er bij u vragen die we eenvoudig kunnen beantwoorden. Kijk bij de veelgestelde vragen op deze pagina of wij het antwoord op uw vraag al hebben gevonden.

Het eerste gedeelte gaat over algemene veelgestelde vragen, het tweede gedeelte gaat over veelgestelde vragen met betrekking tot corona.

Hoe maak ik een afspraak voor een prik aan huis?

Thuis laten prikken kan alleen op aanvraag van uw huisarts of een andere zorgverlener. Als uw huisarts de thuisprik digitaal bij ons heeft aangevraagd, bellen wij u voor het maken van de afspraak. Is dat niet het geval, dan kunt u contact opnemen met het klantcontact centrum Diagnovum. 

Kan ik mijn afspraak verzetten?

Als u een afspraak heeft gemaakt die u wilt verzetten, kunt u contact opnemen met het klantcontact centrum Diagnovum.

Hoe en wanneer krijg ik de uitslag van het onderzoek?

Meestal is de uitslag van het bloedonderzoek of ander afgenomen materiaal aan het einde van de dag bekend (bijvoorbeeld als u 's ochtends heeft geprikt). Houd er rekening mee dat sommige uitslagen echter wél een week in beslag kunnen nemen.

De uitslag wordt digitaal naar uw arts of verloskundige gestuurd. Hij/zij bespreekt met u de uitslag telefonisch of tijdens een afspraak op een met u afgesproken tijdstip. U maakt deze afspraak zelf.

Wat gebeurt er met mijn materiaal dat overblijft na een onderzoek?

Nadat het aangevraagde onderzoek is uitgevoerd in het laboratorium, is soms nog materiaal over. Het overgebleven materiaal wordt vernietigd. In een enkel geval gebruiken we restanten als testmateriaal, bijvoorbeeld om een onderzoeksmethode te verbeteren. Dat gebeurt geanonimiseerd. Dat betekent dat niet te herleiden is van wie het materiaal afkomstig is. Hiertegen kunt u bezwaar maken bij onze medewerker bloedafname.

Ik wil mijn bloed graag op een andere locatie laten afnemen dan op de uitnodigingsbrief staat. Kan dat?

Ja, dat kan. U kunt uw bloed op elke andere locatie van Diagnovum laten afnemen. U hoeft dit vooraf niet bij Diagnovum aan te geven. Bekijk al onze locaties en openingstijden.  

Wat zijn de openingstijden van de prikposten?

Dit hangt af van de locatie. De gegevens van de locaties bij u in de buurt vindt u in het locatieoverzicht.

Waarom ontvang ik een factuur van Diagnovum?

Wij sturen u een factuur als u niet verzekerd bent, of als het onderzoek niet onder de basisverzekering valt. In dat geval kunnen wij de factuur niet indienen bij uw zorgverzekeraar. Daarom ontvangt u per post een factuur, nadat het onderzoek is uitgevoerd. De factuur kunt u vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van (de inhoud van) uw aanvullende verzekering zal uw zorgverzekeraar de factuur aan u vergoeden.

Wie kan ik bellen als een bloedafnamemedewerker laat is voor mijn thuisprik?

Als de medewerker na 12.00 uur nog niet bij u is langsgekomen, kunt u telefonisch contact opnemen met het Klantcontact Centrum van Diagnovum .

Wat heb ik nodig om bloed te laten prikken?

U neemt uw gegevens mee:

  • Het aanvraagformulier verstrekt door uw zorgverlener;
  • Geldig legitimatiebewijs (identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs);
  • Verzekeringsgegevens (naam en klantnummer van uw ziektekostenverzekeraar, deze vindt u op uw verzekeringspas).
Moet ik nuchter zijn om bloed te laten prikken?

Voor sommige onderzoeken is het noodzakelijk dat u nuchter geprikt wordt. Als u nuchter moet zijn voor het bloedonderzoek, dan staat dit vermeld op uw aanvraagformulier.

Nuchter zijn betekent dat u de avond vóór het bloedonderzoek na 24.00 uur niets meer mag eten of drinken. Alleen water en gewone thee, niet gezoet van smaak en zonder suiker en melk is toegestaan. Medicijnen mag u innemen met water.

Houd u zich strikt aan de instructies van uw arts. Als u hiervan afwijkt, kan dit de uitslag van het onderzoek en dus uw vervolgbehandeling nadelig beïnvloeden.

Mag ik mijn medicijnen innemen voor het bloedonderzoek?

Bij sommige bloedonderzoeken mag u van tevoren de medicijnen niet innemen en/of er moet minimaal 12 uur tussen de inname van de medicijnen en het bloedprikken in zitten. Dit staat vermeld op het aanvraagformulier.

Kan ik zelf uitslagen bij het laboratorium opvragen?

Het is niet mogelijk om zelf uitslagen bij het laboratorium op te vragen. Dit heeft als reden dat uw arts bekend is met uw persoonlijk dossier en eventueel andere lopende onderzoeken. Alleen uw arts kan conclusies trekken voor de diagnose of behandeling.

Hoe kom ik aan een urinepotje?

Heeft u geen potje meegekregen van de aanvrager? Dan kunt u deze gedurende onze openingstijden op de prikpost gratis afhalen. De potjes zijn ook gratis af te halen bij uw huisarts of bij de apotheek te koop.

Vanaf welke tijd kan ik de bloedafnamemedewerker verwachten voor mijn thuisprik?

Vanaf 7.30 uur kan de bloedafnamemedewerker bij u zijn voor bloedafname.

Kan ik bij Diagnovum ook bloed af laten nemen met een digitaal formulier?

Ja, alleen met een formulier van Diagnovum, het samenwerkende ziekenhuis of Trombosedient.

Kan ik bij Diagnovum ook bloed af laten nemen met een ander (digitaal) formulier dan van Diagnovum?

Nee, tenzij op uw verzoek wat betreft de papieren formulieren. Wel zal uw bloed dan worden onderzocht in het laboratorium van uw regionale ziekenhuis. Een bloedafnameformulier wordt verstrekt door uw huisarts. U kunt tijdens uw consult ook specifiek om een bloedafnameformulier van Diagnovum vragen.

Wat zijn de voordelen van een bloedafname bij Diagnovum?

Diagnovum werkt samen met het laboratorium van het ziekenhuis in uw regio. Het afgenomen materiaal wordt meestal dezelfde dag geanalyseerd in het laboratorium van ZorgSaam, het laboratorium van Bravis, het laboratorium van Adrz of in het laboratorium van het ETZ.


Omdat het laboratorium van het ziekenhuis de materialen analyseert is de uitslag niet alleen gelijk zichtbaar voor uw huisarts, maar ook voor u zelf in het patiëntenportaal (MijnETZ, MijnBravis, Patiëntenportaal ZorgSaam, MijnAdrz) en de specialisten van uw ziekenhuis. Daardoor zijn zowel u, uw huisarts én het ziekenhuis op de hoogte en hoeft u bij een opname in het ziekenhuis niet nogmaals getest te worden. Zo voorkomen we dubbeldiagnostiek!

Verder heeft Diagnovum met alle fondsgroepen/zorgverzekeraars contracten voor het verlenen van diagnostische zorg. Voor VGZ is Diagnovum tevens regievoerder voor de regio's West en Midden-Brabant en Zeeland. Dit wil zeggen dat Diagnovum de enige diagnostiek aanbieder is in deze regio waar VGZ een contract/samenwerking mee heeft. Dit vanwege het feit dat Diagovum voldoet aan de 3 elementen vanuit het beleid van VGZ; aandacht voor kwaliteit en prijs en het kunnen aanbieden van integrale diagnostiek (waardoor bijvoorbeeld dubbel diagnostiek wordt voorkomen). 

Doet Diagnovum aan het sponsoren van of doneren aan activiteiten en/of evenementen?

Onder bepaalde voorwaarden sponsort of doneert Diagnovum aan activiteiten en/of evenementen. Bekijk dit document voor de voorwaarden én het aanvraagformulier.
Het ingevulde formulier kun je mailen naar secretariaat@diagnovum.nl

 


Veelgestelde vragen over het coronavirus

Graag informeren wij u over het coronavirus in relatie tot Diagnovum.

Wat doet Diagnovum om besmetting met het coronavirus te voorkomen?

Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM. Bij prikken in de prikposten en in de thuissituatie zijn onze medewerkers, aanvullend op de RIVM-richtlijnen uitgerust met een beschermingsmasker en dragen zij indien gewenst handschoenen.

Wij verzoeken u in de wachtruimtes van de prikposten 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Zijn de prikposten geopend?

Ja, ook tijdens een lockdown zijn onze prikposten geopend (met uitzondering van een paar lokale sluitingen). Voordat u naar een prikpost gaat, adviseren wij u om de locaties prikposten op deze website te raadplegen voor actuele informatie. Bij wijzigingen hangen wij ook posters op bij de betreffende prikpost.

Hoe is Diagnovum voorbereid op het nieuwe virus?

Diagnovum heeft aangepaste protocollen voor de bloedafname. Deze protocollen zijn er onder andere om besmetting van andere patiënten en medewerkers te voorkomen. Wekelijks overlegt het Diagnovum crisisteam over de stand van zaken.

Wat moet ik doen als ik niet naar de prikpost kan komen en de bloedafname niet kan langer wachten?

Als u niet in de gelegenheid bent om een locatie te bezoeken, kunt u contact opnemen met ons Klantcontact Centrum voor een thuisprik. Voor patiënten van de trombosedienst geldt: neem contact op met de trombosedienst regio ETZ via telefoonnummer 013 - 221 28 77, voor regio Bravis kunt u de online informatie voor trombosepatiënten bekijken of bellen naar telefoonnummer 088 - 706 83 80, voor regio ZorgSaam kunt u bellen naar 0115 - 688 628 en voor regio Adrz kunt u bellen naar 0118 - 425 730

Wilt u graag uw thuisprik afspraak verzetten?

Neem contact op met ons Klantcontact Centrum (KCC) (013 – 539 36 36 in regio ETZ / 088 – 007 54 00 in regio Bravis / 088 - 007 54 01 in regio ZorgSaam / 088 - 007 54 02 in regio Adrz, van 8.00 tot 17.30 uur) om uw thuisprik te verzetten. Neem ook contact op met uw huisarts wat te doen als u (acute) medische hulp nodig heeft.

Wanneer moet ik telefonisch contact opnemen met de huisarts?

U kunt telefonisch contact opnemen met uw huisarts als u:

  • Koorts (hoger dan 38 graden) heeft met luchtwegklachten (hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of longontsteking);

EN

  • De afgelopen 2 weken in een gebied bent geweest waar het virus is aangetoond;

OF

  • De afgelopen 2 weken contact heeft gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

De huisarts overlegt met de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) of onderzoek naar het coronavirus nodig is. Daarnaast vragen wij u om ook de algemene voorzorgsmaatregelen t.a.v. een goede hygiëne goed op te volgen:

  • Was uw handen regelmatig of gebruik handalcohol;
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoeken en gooi deze na gebruik meteen weg;
  • Vermijd contact van je handen met je mond, neus of ogen.
Moet ik een afspraak maken?

U kunt uw bloed zonder afspraak laten afnemen op één van onze locaties. Voor een thuisprik op indicatie van uw zorgverlener, kunt u een afspraak maken via het KCC. Zwangeren kunnen voor een GTT (glucose tolerantie test) een afspraak maken via het KCC.

Hoe maak ik een afspraak?

Voor bloedprikken op een prikpost van Diagnovum is een afspraak niet nodig. Voor de overige onderzoeken kunt u, nadat u een verwijzing van uw arts of verloskundige heeft gekregen, contact opnemen met het klantcontact centrum Diagnovum. Heeft uw huisarts de aanvraag digitaal gedaan dan nemen wij met u contact op voor het maken van een afspraak.

 

Maatregelen en richtlijnen t.b.v. coronavirus

Diagnovum hanteert de RIVM-richtlijnen voor zorgprofessionals voor uw veiligheid en die van onze medewerkers.