Op zoek naar een prikpost? Klik hier.

Contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars voor 2024

11-12-2023 Patiënt, Zorgverlener
Contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars voor 2024

Diagnovum is ook in 2024 voor álle eerstelijnsdiagnostiek en functie- of beeldvormende onderzoeken, gecontracteerd bij álle zorgverzekeraars. Ongeacht waar een patiënt verzekerd is of dat zij overstappen van verzekeraar: alle kosten voor diagnostiek worden bij ons voor 100% vergoed.
Als patiënt dien je uiteraard wel rekening te houden met het eigen risico. Het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering in 2024 blijft gelijk met afgelopen jaar, namelijk €385,-.

Wij zijn -t/m 2024- regievoerder bij zorgverzekeraar Coöperatie VGZ voor eerstelijnsdiagnostiek voor de regio’s West-Brabant-West, Midden-Brabant en de hele provincie Zeeland. VGZ geeft hiermee haar vertrouwen aan de kwaliteit van onze dienstverlening.
Dit vanwege het feit dat Diagnovum voldoet aan de 3 elementen vanuit het beleid van VGZ:
- aandacht voor kwaliteit
- aandacht voor de kosten
- en het kunnen aanbieden van integrale diagnostiek (waardoor bijvoorbeeld dubbel diagnostiek wordt voorkomen).

Hier zijn wij natuurlijk trots op! De strategische samenwerking met de ziekenhuizen in de regio’s (ETZ, Bravis, Adrz en ZorgSaam) zijn hierin voor ons ook zeer waardevol.