Op zoek naar een prikpost? Klik hier.

Start samenwerking Diagnovum & ZorgSaam ziekenhuis

13-05-2020 Patiënt, Zorgverlener
Start samenwerking Diagnovum & ZorgSaam ziekenhuis

Vanaf woensdag 13 mei verzorgt Diagnovum voor ZorgSaam de bloedafnames op de prikposten in de wijk en in de thuissituaties voor de eerstelijn, trombosedienst en medisch specialisten van ZorgSaam. Dit gaat gelijk op met het weer geleidelijk opstarten van de reguliere zorg.

“Betrouwbare diagnostiek in de buurt”

Diagnovum heropent vanaf woensdag 13 mei  zeven prikposten in Zeeuws-Vlaanderen. De prikposten waren in verband met het coronavirus gesloten. Op de website www.diagnovum.nl/locaties vindt u een actueel overzicht van alle prikposten en openingstijden. Zoals hierboven benoemd wordt de reguliere zorg geleidelijk weer opgestart. Concreet betekent dit dat er langzaam meer prikposten weer worden geopend. Het is dus belangrijk dat u steeds het overzicht bij Locaties prikposten in de gaten houdt.

U kunt zonder afspraak terecht op de prikposten. Uiteraard dient u wel de voorzorgsmaatregelen van de prikposten op te volgen, zoals 1,5 meter afstand houden in de wachtkamers. En u kunt de prikpost niet bezoeken bij koorts (hoger dan 38 graden) en/of verkoudheidsklachten (hoesten, niezen, neusverkoudheid, keelpijn of longontsteking). Voor bloedafname in de ziekenhuislocaties van ZorgSaam dient u telefonisch een afspraak te maken, tel: 0115 – 688 646 (bereikbaar op werkdagen tussen 13:00 en 16:00 uur).

Service aan patiënten

Voor goede zorg in Zeeuws-Vlaanderen, zowel overdag als in de avond-, nacht- en weekenduren, is het behoud van een laboratorium in de regio van essentieel belang. Hoewel meerdere aanbieders bloefafnames verzorgen, is Diagnovum de enige organisatie die gebruik maakt van het bestaande ZorgSaam Ziekenhuis laboratorium. Hiermee kunnen we in Zeeuws-Vlaanderen 24/7 diagnostiek blijven verzorgen. Dat draagt bij aan zinnige en zuinige zorg, en is ook voor patiënten een groot voordeel. Wanneer bijvoorbeeld de huisarts of trombosedienst bloedonderzoek aanvraagt, is de uitslag daarvan, na toestemming van de patiënt, ook inzichtelijk voor specialisten van ZorgSaam. Hierdoor hoeven patiënten niet nogmaals bloed te laten prikken. Bovendien is de uitslag voor patiënten inzichtelijk via het Patiëntenportaal van ZorgSaam ziekenhuis.

Zeeuwse ziekenhuizen kiezen voor Diagnovum

Ziekenhuis Adrz gaat vanaf woensdag 17 juni ook samenwerken met Diagnovum. De Zeeuwse ziekenhuizen kiezen dus voor dezelfde partner om de laboratoriumdiagnostiek te verzorgen.

Maatregelen en richtlijnen t.b.v. coronavirus

Diagnovum hanteert de RIVM-richtlijnen voor zorgprofessionals voor uw veiligheid en die van onze medewerkers. Op de kernlocaties bloedafname voor cliënten met en zonder verkoudheidsklachten, en bij bloedprikken in de thuissituatie, rusten wij, in aanvulling op de RIVM-richtlijnen, onze medewerkers uit met handschoenen en beschermkap. Bij coronapatiënten of patiënten met een sterke verdenking van besmetting met COVID-19 dragen onze medewerkers aanvullend een jasschort.