Op zoek naar een prikpost? Klik hier.

042_21006_DIA-Pijlers_RGB_006_Zinnige-en-zuinige-zorg.jpg 

Zinnige en zuinige zorg

Diagnovum voert regelmatig gesprekken met huisartsen, specialisten in de ziekenhuizen en zorgverzekeraars over zinnige en zuinige zorg. Mede daardoor zijn wij ook regievoerder voor cVGZ als enige gecontracteerde diagnostiekaanbieder.

Wat is 'zinnige en zuinige zorg'?
  • Is het grensvlak van complexe of chronische eerstelijnszorg en eenvoudige tweedelijnszorg.
  • Combineert de toegankelijkheid van de eerstelijn met de specifieke kennis en diagnostiek van de tweedelijn. 
  • Is gericht op betere gezondheid, lagere kosten en betere kwaliteit van zorg.
  • De patiënt staat centraal.

Om zinnige en zuinige zorg mogelijk te maken is een goede samenwerking tussen de eerste en tweede lijn van zeer groot belang. Diagnovum faciliteert deze samenwerking. Dit alles natuurlijk met het oog op de wensen en behoeften van de patiënt. Hiervoor is Diagnovum betrokken bij diverse projecten/trajecten van Samendraads (www.samendraads.nl), bijv fractuurpreventie en hartfalen.

Voorbeelden

Het voorkomen van dubbeldiagnostiek en het rechtstreeks aanvragen van een MRI knie zijn tevens goede voorbeelden van patiëntgerichte samenwerkingen.

Voorkomen dubbeldiagnostiek
Een uitslag van een bloedafname bij Diagnovum, aangevraagd door de huisarts en bij verwijzing naar een specialist voor een vervolgonderzoek, is ook direct beschikbaar voor de behandelend specialist. Dat is niet alleen heel handig voor de specialist in het ziekenhuis, het voorkomt ook dubbeldiagnostiek. Dat wil zeggen dat Diagnovum voorkomt dat een patiënt twee keer bloed moet laten afnemen en dus ook twee keer moet betalen.

Rechtstreeks aanvragen MRI-knie
Diagnovum biedt de huisartsen de mogelijkheid om rechtstreeks een MRI knie aan te vragen zonder verwijzing naar de 2e lijn. Deze patiëntvriendelijke oplossing zorgt voor weinig belasting voor de huisarts omdat het gehele (administratieve) proces volledig  wordt ondersteund door Diagnovum. Daarnaast hoeft een patiënt niet meer langs de polikliniek orthopedie, wat voor een patiënt veel tijdswinst oplevert.

Regievoerder cVGZ - gecontracteerde diagnostiekaanbieder

Diagnovum werkt in uw regio samen met het ziekenhuis voor het leveren van betrouwbare diagnostiek in de buurt. Hoofdzakelijk via ons netwerk van eigen bloedafnameposten, maar in sommige regio’s ook door het verzorgen van beeld- en functieonderzoeken. Daarnaast werken we ook aan het ontzorgen van zorgverleners door onder andere in te zetten op eigen regie, bijvoorbeeld door u de mogelijkheid te geven om zelf bepalingen toe te voegen of te verwijderen in ons oproepsysteem voor chronische patiënten genaamd Cadans.

Met coöperatie VGZ (cVGZ) heeft Diagnovum afspraken kunnen maken over het verlengen van de regierol eerstelijnsdiagnostiek in 2023 en 2024 in de regio’s West- en Midden Brabant en Zeeland. Hiermee verlengt Diagnovum haar rol als enige gecontracteerde diagnostiekaanbieder voor VGZ-verzekerden in deze regio’s. Ook met andere zorgverzekeraars is Diagnovum in gesprek over het verlengen van haar contracten voor de komende jaren. Zo werken we aan optimale samenwerking tussen huisartsen en specialisten, met bloedafnameposten dichtbij de patiënt en intensieve samenwerking met de medische laboratoria van ziekenhuizen in uw regio. Op deze wijze maken wij efficiënt gebruik van de kennis en capaciteit van het ziekenhuis en voorkomen wij dubbeldiagnostiek.

Coöperatie VGZ kiest voor Integrale Digitale Diagnostiek (IDD) en zoekt haar regievoerders daar ook op uit in de contractering. Diagnovum is sinds 2020 al regievoerder en blijft deze rol houden tot in ieder geval 2025. Zo blijven we in ons werkgebied voor cVGZ gecontracteerde eerstelijnsdiagnostiek aanbieden aan patiënten.

 

Lees meer over de regievoerderrol in onze brief aan huisartsen