Op zoek naar een prikpost? Klik hier.

042_21006_DIA-Pijlers_RGB_006_Zinnige-en-zuinige-zorg.jpg 

Zinnige en zuinige zorg

Diagnovum voert regelmatig gesprekken met specialisten in de ziekenhuizen over zinnige en zuinige zorg.

Wat is 'zinnige en zuinige zorg'?
  • Is het grensvlak van complexe of chronische eerstelijnszorg en eenvoudige tweedelijnszorg.
  • Combineert de toegankelijkheid van de eerstelijn met de specifieke kennis en diagnostiek van de tweedelijn. 
  • Is gericht op betere gezondheid, lagere kosten en betere kwaliteit van zorg.
  • De patiënt staat centraal.

Om zinnige en zuinige zorg mogelijk te maken is een goede samenwerking tussen de eerste en tweede lijn van zeer groot belang. Diagnovum faciliteert deze samenwerking. Dit alles natuurlijk met het oog op de wensen en behoeften van de patiënt. Hiervoor is Diagnovum betrokken bij diverse projecten/trajecten van Samendraads (www.samendraads.nl), bijv fractuurpreventie en hartfalen.

Voorbeelden

Het voorkomen van dubbeldiagnostiek en het rechtstreeks aanvragen van een MRI knie zijn tevens goede voorbeelden van patiëntgerichte samenwerkingen.

Voorkomen dubbeldiagnostiek
Een uitslag van een bloedafname bij Diagnovum, aangevraagd door de huisarts en bij verwijzing naar een specialist voor een vervolgonderzoek, is ook direct beschikbaar voor de behandelend specialist. Dat is niet alleen heel handig voor de specialist in het ziekenhuis, het voorkomt ook dubbeldiagnostiek. Dat wil zeggen dat Diagnovum voorkomt dat een patiënt twee keer bloed moet laten afnemen en dus ook twee keer moet betalen.

Rechtstreeks aanvragen MRI-knie
Diagnovum biedt de huisartsen de mogelijkheid om rechtstreeks een MRI knie aan te vragen zonder verwijzing naar de 2e lijn. Deze patiëntvriendelijke oplossing zorgt voor weinig belasting voor de huisarts omdat het gehele (administratieve) proces volledig  wordt ondersteund door Diagnovum. Daarnaast hoeft een patiënt niet meer langs de polikliniek orthopedie, wat voor een patiënt veel tijdswinst oplevert.