Op zoek naar een prikpost? Klik hier.

Coronavirus: aanpassingen en wijzigingen

10-03-2020 Zorgverlener
Coronavirus: aanpassingen en wijzigingen

I.v.m. het coronavirus vragen wij uw (zorgverlener) aandacht voor de volgende zaken:

  • Actuele informatie over de (kern)locaties prikposten voor u en uw patiënten staat op deze website. Bij wijzigingen hangen wij tevens bij de betreffende prikpost een poster op.
  • Mochten er wijzigingen zijn in uw praktijk m.b.t. het openen of inrichten van een locatie voor coronapatiënten dan horen wij dit graag z.s.m. U kunt daarvoor ons Klantcontact Centrum (KCC) bellen: 013 – 539 36 36 (regio ETZ) of 088 – 007 – 54 -00 (regio Bravis).
  • Uiteraard bent u volledig op de hoogte van de richtlijnen van het RIVM. Wij gaan ervan uit dat indien u patiënten naar een kernlocatie voor mensen met of zonder verkoudheidsklacten verwijst of een thuisprik aanvraagt, bij deze patiënten zonder vooraf bekend risico op besmetting met het coronavirus bloed afgenomen kan worden.
  • Wanneer u bij een patiënt van de trombosedienst een vermoeden constateert van besmetting met het coronavirus, wilt u de trombosedienst daar dan van op de hoogte stellen? Dan kan voor regio ETZ via telefoonnummer 013-221 2877 of e-mailadres tromtilb@etz.nl en voor regio Bravis via telefoonnummer‎: ‎088 - 706 83 80 of e-mailadres‎: ‎trombosedienst.rsd@bravis.nl.

Wij beseffen ons terdege dat u en uw collega’s het momenteel ook erg druk hebben. Mochten wij iets voor u kunnen betekenen, dan horen wij dat uiteraard graag.

Maatregelen en richtlijnen t.b.v. coronavirus

Diagnovum hanteert de RIVM-richtlijnen voor zorgprofessionals voor uw veiligheid en die van onze medewerkers. Op de kernlocaties bloedafname voor cliënten met en zonder verkoudheidsklachten, en bij bloedprikken in de thuissituatie, rusten wij, in aanvulling op de RIVM-richtlijnen, onze medewerkers uit met handschoenen en beschermkap. Bij coronapatiënten of patiënten met een sterke verdenking van besmetting met COVID-19 dragen onze medewerkers aanvullend een jasschort.