Op zoek naar een prikpost? Klik hier.

Coronavirus: vragen en antwoorden

10-03-2020 Patiënt
Coronavirus: vragen en antwoorden

Graag informeren wij u over het coronavirus in relatie tot Diagnovum.

 
Wat doet Diagnovum om besmetting met het coronavirus te voorkomen?

Wij gaan zorgvuldig om met de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast hanteren we onze gebruikelijke handhygiëne en schudden wij geen handen. Bij prikken in de thuissituatie zijn onze medewerkers uitgerust met een beschermingsmasker en handschoenen. Bij coronapatiënten of bij patiënten bij wie een verdenking van besmetting met coronavirus bestaat, dragen onze medewerkers aanvullend een jasschort.

Hoe is Diagnovum voorbereid op het nieuwe virus?

Diagnovum heeft specifieke protocollen voor de bloedafname. Deze protocollen zijn er onder andere om besmetting van andere patiënten en medewerkers te voorkomen. Dagelijks overlegt het Diagnovum crisisteam over de stand van zaken.

Wat moet ik doen als ik niet naar de prikpost kan komen en de bloedafname niet kan langer wachten?

Als u verkoudheidsklachten heeft, kunt u naar de kernlocaties die daarvoor uitgerust zijn (groen blokjes). U kunt dan contact opnemen met ons Klantcontact Centrum voor een thuisprik. Voor patiënten van de trombosedienst geldt: neem contact op met de trombosedienst regio ETZ via telefoonnummer 013-221 2877 en regio Bravis bekijk de online informatie voor trombosepatiënten of bel telefoonnummer 088-706 8380. 

Zijn alle prikposten gewoon geopend?

Vanwege ofwel toegankelijkheid (beleid op een prikpost locatie) ofwel mogelijk personeelstekort zijn er potentiële wijzigingen in de locatie en openingstijden van onze prikposten. Voordat u naar een prikpost gaat, kunt u voor actuele informatie onze website raadplegen: www.diagnovum.nl/locaties. Bij wijzingen hangen wij ook posters op bij de betreffende prikpost.

Wilt u graag uw thuisprik verzetten?

Neem dan contact op met ons Klantcontact Centrum (KCC) (013 – 539 36 36 in regio ETZ / 088 – 007 54 00 in regio Bravis, van 8.00 tot 17.30 uur) om uw thuisprik te verzetten. Neem ook contact op met uw huisarts wat te doen als u (acute) medische hulp nodig heeft.

Wanneer moet ik telefonisch contact opnemen met de huisarts?

U kunt telefonisch contact opnemen met uw huisarts als u:

  • Koorts (hoger dan 38 graden) heeft met luchtwegklachten (hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of longontsteking);

EN

  • De afgelopen 2 weken in een gebied bent geweest waar het virus is aangetoond;

OF

  • De afgelopen 2 weken contact heeft gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

De huisarts overlegt met de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) of onderzoek naar het coronavirus nodig is. Daarnaast vragen wij u om ook de algemene voorzorgsmaatregelen t.a.v. een goede hygiëne goed op te volgen:

  • Was uw handen regelmatig of gebruik handalcohol;
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoeken en gooi deze na gebruik meteen weg;
  • Vermijd contact van je handen met je mond, neus of ogen.