Op zoek naar een prikpost? Klik hier.

Jaarverslag 2019

28-05-2020 Patiënt, Zorgverlener
Jaarverslag 2019

Sandra van Amelsfoort, algemeen directeur Diagnovum, in het jaarverslag 2019: "we kunnen met zeer veel trots terugkijken op het afgelopen jaar en blikken aan de hand van onze strategische pijlers terug op 2019:

  1. Betrouwbare diagnostiek in de buurt, ook in andere regio’s: in 2019 breidden we ons adherentiegebied uit van de regio van het ETZ naar de regio van het Bravis ziekenhuis en in 2019 hebben we de voorbereidingen getroffen en intentieverklaringen getekend voor de samenwerking met de Zeeuwse Ziekenhuizen: ZorgSaam ziekenhuis en het Adrz. Ook in Zeeland biedt Diagnovum vanaf het voorjaar 2020 altijd een prikpost in de buurt en bloedafname bij de patiënt thuis;
  2. Integrale diagnostiek: Doordat huisartsen, specialisten en Diagnovum gebruikmaken van dezelfde informatiesystemen, gaat er geen informatie verloren en voorkomen we dubbeldiagnostiek. Diagnovum is een stichting voor de eerstelijn en kan door haar samenwerking met de West- en Midden-Brabantse en Zeeuwse ziekenhuizen voorzien in een toekomstbestendig, duurzaam landschap van eerstelijnslaboratoriumdiagnostiek;
  3. Diagnovum als ‘datadokter’: hoe kan Diagnovum meer waarde toevoegen aan de uitslagen vanuit het lab door slimme verzamelingen en analyses van data? Denk daarbij niet alleen aan termen als ‘big data’ en ‘data science’, maar ook aan uitkomsten in de trant van ‘personalized medicine’.
  4. Ontzorgen: we bieden service aan de eerstelijn (digitalisering, diagnostisch toetsoverleg (DTO), nascholing) en ontzorgen patiënten door snelle uitslagen (in MijnETZ en MijnBravis). Diagnovum wil techniek slim inzetten om zorgverleners te ontzorgen, denk aan een volledig digitaal orderproces.
  5. Kwaliteit: het bieden van kwalitatief hoogwaardige, betrouwbare diagnostiek; ons fundament waarop we met elkaar bouwen en vertrouwen. We hebben wederom een succesvolle audit achter de rug in 2019, deze keer ook met de uitbreiding van de scope naar regio Bravis."

Meer lezen? Bekijk het volledige jaarverslag 2019.