Op zoek naar een prikpost? Klik hier.

042_21007_DIA-Iconenreeks-Logistiek.png 
Logistiek Diagnovum

Diagnovum haalt in samenwerking met de bodedienst het materiaal (=enveloppen) bij u op de praktijk op en brengt ze naar het lab van het desbetreffende ziekenhuis. Dit doen wij altijd kosteloos, ook als de bode langskomt maar u heeft niks om te mee te geven.
Hieronder vindt u per regio (ETZ, Bravis, Adrz, ZorgSaam) een overzicht van hoe de logistiek geregeld is en welke envelop voor wat is (met uitzondering van ZorgSaam die met safety bags werken).

Met vragen kunt u altijd terecht bij ons Klantcontact Centrum of de afdeling Logistiek & Facilitair.

 

Ophalen materiaal
Alle materialen die vanuit de huisartspraktijk worden ingestuurd voor onderzoek moeten binnen 48 uur worden aangeleverd bij het betreffende lab. Dit betekent dat alle materialen van maandag t/m donderdag met de bodedienst van Diagnovum kunnen worden meegegeven. Het is dus prima als dit pas op de dag na afname / inleveren gebeurt. Per huisarts kan het verschillen of de bode dagelijks langskomt of op afroep.

Vrijdag is een uitzondering. Wanneer de bodedienst al geweest is op vrijdag, en er is nog materiaal na dit moment, dan graag een telefoontje naar het Klantcontact Centrum zodat het materiaal niet op de praktijk blijft liggen gedurende het hele weekend. 
Valt de vrijdag op een feestdag, dan is er een veegroute op de laatste werkdag voorafgaand aan de feestdag(en).

Om fouten te voorkomen willen we u vragen om de materialen die patiënten bij u inleveren, altijd te controleren op volledigheid (gegevens van de patiënt inclusief materiaal). Voor de volledigheid: patiënten leveren het materiaal alléén in bij de eigen huisartspraktijk en bij voorkeur niet bij een andere praktijk en/of bij de prikpost.
Uiteraard kan er op de prikpost wel urine worden ingeleverd die hoort bij bepaalde prikprotocollen.

 
Logistiek regio ETZ

In diverse vastgestelde routes wordt op iedere werkdag het afgenomen materiaal van de
huisartsen vervoerd naar het afgiftepunt Diagnovum ETZ. Diagnovum is verantwoordelijk voor het aanleveren van het afgenomen materiaal. De uitvoering is in handen van de Diamant groep en de chauffeurs rijden dagelijks 2 routes om bij de huisartsen materiaal op te halen. 

Enveloppen:
Groene enveloppen zijn voor LMMI/Microvida
Grijze enveloppen zijn voor pathologie

Proces vervoer:
1. De chauffeur rijdt volgens een rooster langs de huisartsenpraktijken.
2. De chauffeur krijgt het materiaal in een groene of grijze polymed envelop in open kratten mee welke in de laadbak staan. Op de groene envelop (voor LMMI/Microvida) staat al het type onderzoek. De envelop voor pathologie is grijs en bevat een kaartje met wat voor type onderzoek (histologie of cytologie). Bij het ophalen van het materiaal krijgt de huisarts meteen een lege envelop geruild voor een volgende keer. Bij grotere aantallen kan de huisarts een voorraadje enveloppen via het Klantcontact Centrum aanvragen.
3. De volle enveloppen worden in transportkoffers gedaan met daarin 3 Temperatuurstabilisatoren per koffer. Op één van deze TsN zit ook een temperatuurstrip. Hierdoor is het mogelijk om de temperatuur te monitoren in de koffer en acties te ondernemen om de temperatuur met behulp van de 3 TsN onder controle te houden (tussen de 12-25 graden).
4. Volle enveloppen LMMI/Microvida worden aangeboden aan Diagnovum afgiftepunt ETZ, hier wordt administratief gecheckt en afgeleverd bij LMMI/Microvida. Enveloppen Pathologie worden rechtstreeks aangeboden aan de betreffende afdeling.
5. Bij calamiteiten op de route neemt de chauffeur altijd contact op met de afdeling Facilitair & Logistiek van Diagnovum en contactpersoon Backoffice.
6. Wijzigingen in de route worden gecommuniceerd met de chauffeurs middels nieuwe gedateerde routes.

NB: Als u materiaal heeft om op te halen, maar u bent niet in de dagelijkse route opgenomen, meldt u dit bij het Klantcontact Centrum.

 

Logistiek regio Bravis

In diverse vastgestelde routes wordt op iedere werkdag het afgenomen materiaal van de
huisartsen vervoerd naar Microvida/PathoS. Diagnovum is verantwoordelijk voor het aanleveren van het afgenomen materiaal. De uitvoering is in handen van de koerier 2MC en de chauffeurs rijden dagelijks 2 routes om bij de huisartsen materiaal op te halen. Daarnaast is er echter op vrijdag ook nog een extra veegroute. Aanmelden voor deze veegroute gaat via ons KCC.

Enveloppen:
Groene enveloppen zijn voor LMMI/Microvida
Grijze enveloppen zijn voor PathoS

Proces vervoer:
1. De chauffeur rijdt volgens een rooster langs de huisartsenpraktijken.
2. De chauffeur krijgt het materiaal in een groene of grijze polymed envelop in open kratten mee welke in de laadbak staan. Op de groene envelop (voor LMMI / Microvida) staat al het type onderzoek. De groene enveloppen gaan vanaf september 2022 definitief verdwijnen en worden vervangen door disposable enveloppen. De envelop voor PathoS is grijs. Bij het ophalen van het materiaal krijgt de huisarts meteen een lege envelop geruild voor een volgende keer. Bij grotere aantallen kan de huisarts een voorraadje enveloppen via het Klantcontact Centrum aanvragen.
3. De volle enveloppen worden in transportkoffers gedaan met daarin 4 Temperatuurstabilisatoren. Op één van deze TsN zit ook een temperatuurstrip. Hierdoor is het mogelijk om de temperatuur te monitoren in de koffer en acties te ondernemen om de temperatuur met behulp van de 4 TsN onder controle te houden (tussen de 12-25 graden).
Elke koffer bevat ook temperatuur censor die continue meet. Als het lampje groen is, is het goed en is de temperatuur in de koffer tussen de 5 en de 25 graden. Bij een rood lampje is er iets niet goed!! Zodra de sensor op het lab binnen bereik komt van wifi wordt de sensor uitgelezen en wordt bij een afwijking een geautomatiseerde mail gestuurd naar functionaris Kwaliteit en Logistiek. Achteraf kan altijd het verloop van de temperatuur tijdens de rit op de site worden nagegaan.
4. Volle enveloppen LMMI/Microvida en Pathos worden aangeboden aan Microvida, hier wordt administratief gecheckt en aangeboden aan de betreffende afdeling.
5. Bij calamiteiten op de route neemt de chauffeur altijd contact op met de afdeling Facilitair & Logistiek van Diagnovum en contactpersoon Backoffice.
6. Wijzigingen in de route worden gecommuniceerd met de planning middels nieuwe gedateerde routes.

NB: Als u materiaal heeft om op te halen, maar u bent niet in de dagelijkse route opgenomen, meldt u dit via de webapplicatie van 2MC. Hiervoor heeft u als het goed is inloggegevens ontvangen na contact met een medewerker van Diagnovum hierover.

Als u géén gebruik kunt maken van de applicatie dit graag melden via facilitairlogistiek@diagnovum.nl

Logistiek regio Adrz

In diverse vastgestelde routes wordt op iedere werkdag het afgenomen materiaal van de
huisartsen vervoerd naar het afgiftepunt MMI / KCL / Pathan. Diagnovum is verantwoordelijk voor het aanleveren van het afgenomen materiaal. De uitvoering is in handen van de koerier 2MC en de chauffeurs rijden dagelijks 3 routes (A, B en C) om bij de huisartsen materiaal op te halen. Op vrijdag een extra veegroute (D).

Enveloppen:
Groene enveloppen zijn voor MMI/KCL
Grijze enveloppen zijn voor Pathan

Proces vervoer:
1. De chauffeur rijdt volgens een planning langs de huisartsenpraktijken.
2. De chauffeur krijgt het materiaal in een groene of grijze polymed envelop in open kratten mee welke in de laadbak staan. Op de groene of grijze enveloppe staat al het type onderzoek. Bij het ophalen van het materiaal krijgt de huisarts meteen een lege groene of grijze enveloppe
geruild voor een volgende keer. Bij grotere aantallen kan de huisarts een voorraadje groene en
grijze enveloppes via het Klantcontact Centrum aanvragen.
3. De volle groene en Grijze enveloppes worden in transportkoffers gedaan met daarin 4
temperatuurstabilisatoren. Op één van deze TsN zit ook een temperatuurstrip. Hierdoor is het
mogelijk om de temperatuur te monitoren in de koffer en acties te ondernemen om de
temperatuur met behulp van de 4 TsN onder controle te houden (tussen de 12-25 graden).
Bij het aanbieden van de koffer op het afgiftepunt wordt de temperatuur van dat moment ingevuld op een ‘temperatuur registratie formulier’. Dit is een weekformulier, einde week wordt dit formulier gemaild naar de afdeling Facilitair & Logistiek van Diagnovum. 2MC draagt er zorg voor dat de chauffeurs elke week een nieuw formulier in hun koffer hebben.
4. Volle enveloppen MMI, KCL en Pathan worden afgeleverd op het afgiftepunt MMI / KCL /
Pathan. Het aantal wordt geteld, gecontroleerd en afgetekend op de aftekenlijst die op het
afgiftepunt ligt.
5. Bij calamiteiten op de route neemt de chauffeur altijd contact op met de afdeling Facilitair & Logistiek van Diagnovum en de contactpersoon Backoffice.
6. Wijzigingen in de route worden gecommuniceerd met de planning middels nieuwe gedateerde routes.

NB: Als u materiaal heeft om op te halen, maar u bent niet in de dagelijkse route opgenomen, meldt u dit via de webapplicatie van 2MC. Hiervoor heeft u als het goed is inloggegevens ontvangen na contact met een medewerker van Diagnovum hierover.

Als u géén gebruik kunt maken van de applicatie dit graag melden via facilitairlogistiek@diagnovum.nl

 

Logistiek regio ZorgSaam

In diverse vastgestelde routes wordt op iedere werkdag het afgenomen materiaal van de
huisartsen vervoerd naar de backoffice van het KCL/Microvida/Pathan. Diagnovum is verantwoordelijk voor het aanleveren van het afgenomen materiaal. De uitvoering is in handen van de koerier 2MC en de chauffeurs rijden dagelijks 2 routes (oost en west) om bij de huisartsen materiaal op te halen.

Proces vervoer:
1. De chauffeur rijdt volgens een rooster langs de huisartsenpraktijken.
2. De chauffeur krijgt het materiaal in een safety bag in open kratten mee welke in de laadbak
staan. Op de safety bag staat al het type onderzoek. Bij het ophalen van het materiaal krijgt
de huisarts meteen een lege safety bag geruild voor een volgende keer. Bij grotere aantallen
kan de huisarts een voorraadje safety bags via het Klantcontact Centrum aanvragen.
3. De volle safety bags worden in transportkoffers gedaan met daarin 3 temperatuurstabilisatoren. Op één van deze TsN zit ook een temperatuurstrip. Hierdoor is het mogelijk om de temperatuur te monitoren in de koffer en acties te ondernemen om de temperatuur met behulp van de 3 TsN onder controle te houden (tussen de 12-25 graden). Bij het aanbieden van de koffer wordt de temperatuur van dat moment ingevuld op een ‘temperatuur registratie formulier’. Dit is een weekformulier, einde week wordt dit formulier gemaild naar afdeling Facilitair & Logistiek bij Diagnovum. 2MC draagt er zorg voor dat de chauffeurs elke week een nieuw formulier in hun koffer hebben.
4. Volle safety bags KCL/Microvida en Pathan worden aangeboden aan de backoffice KCL, hier wordt het aangeboden aan de betreffende afdeling.
5. Bij calamiteiten op de route neemt de chauffeur altijd contact op met de afdeling Facilitair & Logistiek bij Diagnovum en de contactpersoon Backoffice.
6. Wijzigingen in de route worden gecommuniceerd met de planning middels nieuwe gedateerde routes.

NB: Als u materiaal heeft om op te halen, maar u bent niet in de dagelijkse route opgenomen, meldt u dit via de webapplicatie van 2MC. Hiervoor heeft u als het goed is inloggegevens ontvangen na contact met een medewerker van Diagnovum hierover.

Als u géén gebruik kunt maken van de applicatie dit graag melden via facilitairlogistiek@diagnovum.nl